Skip to main content

Sloka 8

ТЕКСТ 8

Verš

Текст

naitādṛśaḥ paro dharmo
nṛṇāṁ sad-dharmam icchatām
nyāso daṇḍasya bhūteṣu
mano-vāk-kāyajasya yaḥ
наитда паро дхармо
н сад-дхармам иччхатм
нйсо даасйа бхӯтешу
мано-вк-кйаджасйа йа

Synonyma

Пословный перевод

na — nikdy; etādṛśaḥ — takto; paraḥ — svrchované či vyšší; dharmaḥ — náboženství; nṛṇām — osob; sat-dharmam — vyšší náboženství; icchatām — které si přejí; nyāsaḥ — vzdát se; daṇḍasya — způsobování problémů ze zášti; bhūteṣu — živým bytostem; manaḥ — co se týče mysli; vāk — slov; kāya-jasya — a těla; yaḥ — co.

на — не; этда — такова; пара — высшая или более возвышенная; дхарма — религия; нм — людей; сат-дхармам — более возвышенной религии; иччхатм — желающих; нйса — отказ; даасйа — от причинения страданий (из-за ненависти к ним); бхӯтешу — живым существам; мана — умом; вк — речью; кйа- джасйа — порождаемого телом; йа — который.

Překlad

Перевод

Těm, kdo chtějí pokročit v rozvoji vyššího náboženství, se doporučuje vzdát se vůči jiným živým bytostem veškeré zášti na úrovni těla, slov i mysli. Žádné náboženství není vyšší než toto.

Людям, которые хотят идти дальше по пути религии, следует полностью избавиться от враждебного отношения к другим живым существам на уровне тела, речи или ума. Нет религии превыше этой.