Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Text

na dadyād āmiṣaṁ śrāddhe
na cādyād dharma-tattvavit
muny-annaiḥ syāt parā prītir
yathā na paśu-hiṁsayā
na dadyād āmiṣaṁ śrāddhe
na cādyād dharma-tattvavit
muny-annaiḥ syāt parā prītir
yathā na paśu-hiṁsayā

Synonyma

Synonyms

na — nikdy; dadyāt — má obětovat; āmiṣam — maso, ryby, vejce a tak dále; śrāddhe — při obřadu śrāddha; na — ani; ca — také; adyāt — má sám jíst; dharma-tattva-vit — ten, kdo skutečně zná náboženské činnosti; muni-annaiḥ — pokrmy pro světce připravenými na ghí; syāt — má být; parā — prvotřídní; prītiḥ — uspokojení; yathā — pro předky a Nejvyšší Osobnost Božství; na — ne; paśu-hiṁsayā — zbytečným zabíjením zvířat.

na — never; dadyāt — should offer; āmiṣam — meat, fish, eggs and so on; śrāddhe — in the performance of the śrāddha ceremony; na — nor; ca — also; adyāt — one should eat personally; dharma-tattva-vit — one who is actually learned in regard to religious activities; muni-annaiḥ — by preparations made with ghee for saintly persons; syāt — should be; parā — first-class; prītiḥ — satisfaction; yathā — for the forefathers and the Supreme Personality of Godhead; na — not; paśu-hiṁsayā — by killing animals unnecessarily.

Překlad

Translation

Ten, kdo zná náboženské zásady, nemá nikdy při obřadu śrāddha obětovat nic takového, jako je maso, vejce nebo ryby, a dokonce ani když je kṣatriya, nemá sám tyto věci jíst. Je-li vhodné jídlo připravené na ghí nabídnuto světcům, celá slavnost těší předky a Nejvyššího Pána, kteří nejsou nikdy spokojeni, když se ve jménu oběti zabíjejí zvířata.

A person fully aware of religious principles should never offer anything like meat, eggs or fish in the śrāddha ceremony, and even if one is a kṣatriya, he himself should not eat such things. When suitable food prepared with ghee is offered to saintly persons, the function is pleasing to the forefathers and the Supreme Lord, who are never pleased when animals are killed in the name of sacrifice.