Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.8

Verš

naitādṛśaḥ paro dharmo
nṛṇāṁ sad-dharmam icchatām
nyāso daṇḍasya bhūteṣu
mano-vāk-kāyajasya yaḥ

Synonyma

na — nikdy; etādṛśaḥ — takto; paraḥ — svrchované či vyšší; dharmaḥ — náboženství; nṛṇām — osob; sat-dharmam — vyšší náboženství; icchatām — které si přejí; nyāsaḥ — vzdát se; daṇḍasya — způsobování problémů ze zášti; bhūteṣu — živým bytostem; manaḥ — co se týče mysli; vāk — slov; kāya-jasya — a těla; yaḥ — co.

Překlad

Těm, kdo chtějí pokročit v rozvoji vyššího náboženství, se doporučuje vzdát se vůči jiným živým bytostem veškeré zášti na úrovni těla, slov i mysli. Žádné náboženství není vyšší než toto.