Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.9

Verš

eke karmamayān yajñān
jñānino yajña-vittamāḥ
ātma-saṁyamane ’nīhā
juhvati jñāna-dīpite

Synonyma

eke — někteří; karma-mayān — vedoucí k reakcím (například zabíjení zvířat); yajñān — oběti; jñāninaḥ — lidé pokročilí v poznání; yajña-vit-tamāḥ — kteří dobře vědí, co je smyslem oběti; ātma-saṁyamane — díky sebeovládání; anīhāḥ — kteří jsou prosti hmotných tužeb; juhvati — konají oběť; jñāna-dīpite — osvíceni dokonalým poznáním.

Překlad

Lidé, kteří dokáží posoudit oběti s inteligencí, kteří skutečně znají náboženské zásady a jsou prosti hmotných tužeb, ovládají své já díky ohni duchovního poznání neboli poznání Absolutní Pravdy, jež se v nich probudilo. Ti mohou zanechat vykonávání obřadů.

Význam

Lidé se obvykle velmi zajímají o obřady kategorie karma-kāṇḍa, které vedou k dosažení vyšších planetárních soustav. Když však člověk probudí své duchovní poznání, přestane se o takové výhody zajímat a plně se zaměstná jñāna-yajñou, aby nalezl životní cíl. Cílem života je zcela ukončit utrpení v podobě zrození a smrti a vrátit se domů, zpátky k Bohu. Ten, kdo rozvíjí poznání za tímto účelem, je na vyšší úrovni než ten, kdo provádí karma-yajñu neboli plodonosné činnosti.