Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.46

Verš

śrī-śuka uvāca
athaivam īḍito rājan
sādaraṁ tri-daśair hariḥ
svam upasthānam ākarṇya
prāha tān abhinanditaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; atha — poté; evam — takto; īḍitaḥ — Jenž byl uctíván a Jemuž byly skládány poklony; rājan — ó králi; sa-ādaram — s náležitou úctou; tri-daśaiḥ — všemi polobohy z vyšších planetárních soustav; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; svam upasthānam — jejich oslavnou modlitbu; ākarṇya — vyslechl; prāha — odpověděl; tān — jim (polobohům); abhinanditaḥ — potěšen.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi Parīkṣite, když polobozi přednášeli Pánu své upřímné modlitby, Pán ze Své bezpříčinné milosti naslouchal. Potěšili Ho, a On jim odpověděl následovně.