Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.24.10

Verš

udyānāni cātitarāṁ mana-indriyānandibhiḥ kusuma-phala-stabaka-subhaga-kisalayāvanata-rucira-viṭapa-viṭapināṁ latāṅgāliṅgitānāṁ śrībhiḥ samithuna-vividha-vihaṅgama-jalāśayānām amala-jala-pūrṇānāṁ jhaṣakulollaṅghana-kṣubhita-nīra-nīraja-kumuda-kuva-laya-kahlāra-nīlotpala-lohita-śatapatrādi-vaneṣu kṛta-niketanānām eka-vihārākula-madhura-vividha-svanādibhir indriyotsavair amara-loka-śriyam atiśayitāni.

Synonyma

udyānāni — zahrady a parky; ca — také; atitarām — velmi; manaḥ — mysli; indriya — a smyslům; ānandibhiḥ — jež přinášejí potěšení; kusuma — květinami; phala — plodů; stabaka — trsy; subhaga — velmi pěkné; kisalaya — mladé větvičky; avanata — nízko ohnuté; rucira — přitažlivé; viṭapa — s větvemi; viṭapinām — stromů; latā-aṅga-āliṅgitānām — které obepínají lodyhy popínavých rostlin; śrībhiḥ — krásou; sa-mithuna — v párech; vividha — rozmanitost; vihaṅgama — navštěvované ptáky; jala-āśayānām — vodních nádrží; amala-jala-pūrṇānām — plných čisté a průzračné vody; jhaṣa-kula-ullaṅghana — skákáním různých ryb; kṣubhita — vzrušené; nīra — ve vodě; nīraja — lotosů; kumuda — lilií; kuvalaya — květin zvaných kuvalaya; kahlāra — květin kahlāra; nīla-utpala — modrých lotosů; lohita — červených; śata-patra-ādi — lotosů se sty okvětními lístky a podobně; vaneṣu — v lesích; kṛta-niketanānām — ptáků, kteří se uhnízdili; eka-vihāra-ākula — plné nerušeného požitku; madhura — velmi sladké; vividha — rozmanitost; svana-ādibhiḥ — vibracemi; indriya-utsavaiḥ — vyvolávající smyslový požitek; amara-loka-śriyam — krásu sídel polobohů; atiśayitāni — překonávající.

Překlad

Parky a zahrady v umělých nebesích krásou překonávají své protějšky na vyšších nebeských planetách. Stromy v těchto zahradách vypadají neobyčejně krásně — jsou obrostlé popínavými rostlinami a jejich větve se prohýbají pod tíhou plodů a květů. Jejich krása dovede přitáhnout každého a nechat jeho mysl naplno rozkvést v potěšení ze smyslového požitku. Je tam také mnoho jezer a vodních nádrží s čistou, průzračnou vodou, zčeřenou vyskakujícími rybami, ozdobených mnoha květinami, jako jsou lilie, kuvalayi, kahlāry a modré a červené lotosy. Na těchto jezerech hnízdí a neustále si šťastně užívají páry cakravāků a mnoha dalších vodních ptáků a vydávají přitom sladké, příjemné zvuky, které velmi lahodí uchu a povzbuzují k smyslovému požitku.