Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.16.16

Verš

ṛṣaya ūcuḥ
na vayaṁ bhagavan vidmas
tava deva cikīrṣitam
kṛto me ’nugrahaś ceti
yad adhyakṣaḥ prabhāṣase

Synonyma

ṛṣayaḥ — mudrci; ūcuḥ — řekli; na — ne; vayam — my; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; vidmaḥ — znali; tava — Tvoje; deva — ó Pane; cikīrṣitam — přání, co máme dělat; kṛtaḥ — bylo učiněno; me — Mně; anugrahaḥ — přízeň; ca — a; iti — takto; yat — co; adhyakṣaḥ — nejvyšší vládce; prabhāṣase — říkáš.

Překlad

Mudrci řekli: Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, nevíme, co od nás očekáváš — ačkoliv jsi nejvyšší vládce všech, mluvíš o nás příznivě, jako kdybychom pro Tebe učinili něco dobrého.

Význam

Mudrci poznali, že Nejvyšší Pán, který převyšuje každého, mluvil tak, jako by chybu udělal On, a proto nemohli dost dobře pochopit Jeho slova. Chápali však, že Pán mluvil takto pokorně, aby jim projevil Svoji milostivou přízeň.