Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.16.15

Verš

te yoga-māyayārabdha-
pārameṣṭhya-mahodayam
procuḥ prāñjalayo viprāḥ
prahṛṣṭāḥ kṣubhita-tvacaḥ

Synonyma

te — ta; yoga-māyayā — prostřednictvím Jeho vnitřní energie; ārabdha — byla vyjevená; pārameṣṭhya — Nejvyšší Osobnosti Božství; mahā-udayam — nezměrná sláva; procuḥ — promluvili; prāñjalayaḥ — se sepjatýma rukama; viprāḥ — čtyři brāhmaṇové; prahṛṣṭāḥ — velice rozradostněni; kṣubhita-tvacaḥ — zježené chlupy.

Překlad

Čtyři mudrci-brāhmaṇové však byli naplněni radostí, že Ho mohou vidět, a po celém těle cítili vzrušení. Pak promluvili k Pánu, který prostřednictvím Své vnitřní energie yogamāyi vyjevil nezměrnou slávu Nejvyšší Osobnosti.

Význam

Mudrci byli nejprve tak zmateni, že se málem ani neodhodlali před Nejvyšší Osobností Božství promluvit, a nesmírnou radostí se jim ježily chlupy na celém těle. Nejvyšší bohatství (pārameṣṭhya) v hmotném světě je bohatství Brahmy. Ale toto hmotné bohatství Brahmy, který žije na nejvyšší planetě ve vesmíru, nelze srovnávat s bohatstvím Nejvyššího Pána, protože transcendentální bohatství v duchovním světě vytváří yogamāyā, zatímco bohatství v hmotném světě vytváří mahāmāyā.