Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.5.9

Verš

brahmovāca
samyak kāruṇikasyedaṁ
vatsa te vicikitsitam
yad ahaṁ coditaḥ saumya
bhagavad-vīrya-darśane

Synonyma

brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; samyak — dokonale; kāruṇikasya — náležící tobě, který jsi velice laskavý; idam — tato; vatsa — můj drahý hochu; te — tvá; vicikitsitam — zvídavost; yat — kterou; aham — já; coditaḥ — inspirován; saumya — ó vznešený; bhagavat — Osobnosti Božství; vīrya — síly; darśane — ohledně.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Můj drahý hochu, Nārado, jsi milostivý ke všem (včetně mě), když kladeš tyto otázky, neboť mě inspirují, abych vzpomínal na velikost Všemocné Osobnosti Božství.

Význam

Brahmājī poděkoval Nāradajīmu za jeho otázky, protože oddaní jsou vždy nadšení, když se jich někdo zeptá na Všemocnou Osobnost Božství. To je známka čistého oddaného Pána. Rozhovory o transcendentálních činnostech Pána očišťují celou okolní atmosféru, a oddaní proto s velkým nadšením odpovídají na takové otázky. Je to očistné jak pro toho, kdo se ptá, tak pro toho, kdo odpovídá. Čistí oddaní se nespokojí pouze s tím, že oni sami vědí všechno o Pánovi, ale touží také po tom, aby předávali tyto znalosti druhým, protože chtějí, aby slávu Pána znal každý. Oddaný je proto rád, když se naskytne taková příležitost. To je základní princip všech misionářských činností.