Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.5.8

Verš

etan me pṛcchataḥ sarvaṁ
sarva-jña sakaleśvara
vijānīhi yathaivedam
ahaṁ budhye ’nuśāsitaḥ

Synonyma

etat — to vše; me — mně; pṛcchataḥ — zvídavý; sarvam — vše, nač jsem se tázal; sarva-jña — ten, kdo ví všechno; sakala — nad vším; īśvara — vládce; vijānīhi — prosím vysvětli; yathā — jak; eva — je; idam — toto; aham — já; budhye — mohu chápat; anuśāsitaḥ — učící se od tebe.

Překlad

Můj drahý otče, jsi vševědoucí a jsi vládcem všech. Pouč mě tedy laskavě o všem, nač jsem se tě tázal, abych tomu mohl porozumět jako tvůj žák.

Význam

Dotazy, které položil Nārada Muni, jsou velice důležité pro všechny, a Nārada proto požádal Brahmājīho, aby je jasně vysvětlil a všem budoucím členům své učednické posloupnosti, Brahma-sampradāyi, tak bez potíží umožnil nalézt správné odpovědi.