Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.15.14

Verš

yad-bāndhavaḥ kuru-balābdhim ananta-pāram
eko rathena tatare ’ham atīrya-sattvam
pratyāhṛtaṁ bahu dhanaṁ ca mayā pareṣāṁ
tejās-padaṁ maṇimayaṁ ca hṛtaṁ śirobhyaḥ

Synonyma

yat-bāndhavaḥ — díky Jehož přátelství; kuru-bala-abdhim — oceán vojenské síly Kuruovců; ananta-pāram — který byl nepřekonatelný; ekaḥ — sám; rathena — usazen na voze; tatare — mohl překonat; aham — já; atīrya — nepřemožitelné; sattvam — existence; pratyāhṛtam — přivedl zpět; bahu — velké množství; dhanam — majetku; ca — také; mayā — mnou; pareṣām — nepřítele; tejāḥ-padam — zdroj záře; maṇi-mayam — posázené šperky; ca — také; hṛtam — odebrané silou; śirobhyaḥ — z jejich hlav.

Překlad

Vojenská síla Kuruovců byla jako oceán, v němž žilo mnoho nepřemožitelných bytostí a který proto nebylo možné překonat. Díky Jeho přátelství, usazen na voze, jsem však tento oceán překonal. A jedině Jeho milostí jsem dokázal získat zpět krávy a také silou nashromáždit mnoho královských helmic, které byly posázené drahokamy vydávajícími ohromnou záři.

Význam

Na straně Kuruovců bylo mnoho silných vojevůdců, jako byl Bhīṣma, Droṇa, Kṛpa a Karṇa, a jejich vojenská síla byla nepřekonatelná jako velký oceán. Ale Arjuna sám, usazen na voze, je přesto milostí Pána Kṛṣṇy jednoho po druhém bez potíží porážel. Na protější straně se vystřídalo mnoho velitelů, ale na straně Pāṇḍuovců nesl zodpovědnost po celou velkou válku Arjuna samotný, na voze, který řídil Pán Kṛṣṇa. Podobně, když Pāṇḍuovci žili inkognito ve Virāṭově paláci, Kuruovci vyvolali s králem Virāṭem spor a rozhodli se, že mu odeženou stádo krav. Když odháněli krávy, Arjuna s nimi v nepoznání bojoval a dokázal získat krávy zpátky i s válečnou kořistí — drahokamy z královských turbanů. Arjuna vzpomínal, že to vše bylo možné milostí Pána.