Skip to main content

Synonyma

dhanam-jayaḥ
Dhanañjaya (Arjuna, uchvatitel bohatství) — Bg. 1.15
dhanam-jaya
ó Arjuno, uchvatiteli bohatství. — Bg. 12.9
dhanam
bohatství — Bg. 16.13-15, Śrīmad-bhāgavatam 1.12.33, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.31, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.2, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.4-5, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.28-32, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.36-39
majetek — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.36
majetku — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.14
peněz — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.26
hmotný prospěch nebo majetek — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.35
peníze — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.66, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.15
vlastnictví. — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.10
bohatství. — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.5
majetek. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.101, Īśo 1
po bohatství — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.29
go-dhanam
poklad krav — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.29
a krávy — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.15-16
krávy — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.25.27
krávy (a další zvířata) — Śrīmad-bhāgavatam 10.19.5
stádo krav — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.22-23
mahā-dhanam
drahocenný. — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.38
velmi skvostné — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.4
śīla-dhanam
ten, jehož majetkem je náležité chování — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.44
uttama-dhanam
velký poklad — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.3
tat-dhanam
majetek dítěte. — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.4
dhṛti-dhanam
pokladnici Mého odhodlání — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.190
vraja-dhanam
výjimečné bohatství obyvatel Vradži — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.228