Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.147

Verš

kasyānubhāvo ’sya na deva vidmahe
tavāṅghri-reṇu-sparaśādhikāraḥ
yad-vāñchayā śrīr lalanācarat tapo
vihāya kāmān su-ciraṁ dhṛta-vratā

Synonyma

kasya — čeho; anubhāvaḥ — výsledek; asya — tohoto hada (Kāliyi); na — ne; deva — můj Pane; vidmahe — víme; tava aṅghri — Tvých lotosových nohou; reṇu — prachu; sparaśa — pro dotek; adhikāraḥ — kvalifikace; yat — co; vāñchayā — kvůli tomu, že si přála; śrīḥ — bohyně štěstí; lalanā — nejpřednější mezi ženami; acarat — prováděla; tapaḥ — askezi; vihāya — přičemž se vzdala; kāmān — všech tužeb; su-ciram — po dlouhou dobu; dhṛta — dodržovaný zákon; vratā — jako slib.

Překlad

„,Ó Pane, nevíme, jak je možné, že se hadu Kāliyovi dostalo takové příležitosti, že se ho dotkl prach z Tvých lotosových nohou. Bohyně štěstí kvůli tomu stovky let podstupovala askezi, při které se vzdala všech ostatních tužeb a dodržovala přísné sliby. Opravdu nechápeme, jak mohl tento had Kāliya dostat takovou příležitost.̀“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.16.36) vyslovily manželky hada Kāliyi.