Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.16.36

Verš

kasyānubhāvo ’sya na deva vidmahe
tavāṅghri-reṇu-sparaśādhikāraḥ
yad-vāñchayā śrīr lalanācarat tapo
vihāya kāmān su-ciraṁ dhṛta-vratā

Synonyma

kasya — čeho; anubhāvaḥ — výsledek; asya — hada (Kāliyi); na — ne; deva — můj Pane; vidmahe — víme; tava — Tvých; aṅghri — lotosových nohou; reṇu — prachu; sparaśa — pro dotýkání se; adhikāraḥ — kvalifikace; yat — po čemž; vāñchayā — s touhou; śrīḥ — bohynĕ štĕstí; lalanā — (nejvznešenĕjší) žena; ācarat — podstupovala; tapaḥ — askezi; vihāya — poté, co se vzdala; kāmān — všech přání; su-ciram — po dlouhou dobu; dhṛta — dodržovala; vratā — svůj slib.

Překlad

Ó Pane, my nevíme, jak získal had Kāliya tuto jedinečnou příležitost, že se ho dotkl prach ze Tvých lotosových nohou. Kvůli tomu podstupovala bohynĕ štĕstí po staletí askezi, při které se vzdala všech ostatních tužeb a dodržovala přísné sliby.