Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.15

Текст

арджуна ува̄ча
пашя̄ми дева̄мс тава дева дехе
сарва̄мс татха̄ бхӯта-вишеш̣а-сангха̄н
брахма̄н̣ам ӣшам камала̄сана-стхам
р̣ш̣ӣмш ча сарва̄н урага̄мш ча дивя̄н

Дума по дума

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; пашя̄ми – виждам; дева̄н – всички полубогове; тава – твоето; дева – о, Господи; дехе – в тялото; сарва̄н – всички; татха̄ – също; бхӯта – живи същества; вишеш̣а-сангха̄н – събрани по особен начин; брахма̄н̣ам – Господ Брахма̄; ӣшам – Господ Шива; камала-а̄сана-стхам – седнал върху лотосов цвят; р̣ш̣ӣн – всички велики мъдреци; ча – също; сарва̄н – всички; урага̄н – змии; ча – също; дивя̄н – божествени.

Превод

Арджуна каза: Мой скъпи Бог Кр̣ш̣н̣а, виждам събрани в твоето тяло всички полубогове и другите живи същества. Виждам Брахма̄, седнал върху лотосовия цвят, също и Господ Шива, всички мъдреци и божествените змии.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна вижда всичко във Вселената, включително Брахма̄, първото живо същество, и божествената змия, върху която лежи Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у в по-долните области на Вселената. Това змийско ложе се нарича Ва̄суки. Има също и други змии, известни като Ва̄суки. Арджуна вижда всичко: от Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у до най-горната част на Вселената, до подобната на лотос планета, където живее Брахма̄, първото същество. Това означава, че Арджуна стои в колесницата си, но вижда всичко от край до край благодарение милостта на Върховния Бог Кр̣ш̣н̣а.