Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.16

Текст

анека-ба̄хӯдара-вактра-нетрам̇
пашя̄ми тва̄м̇ сарвато 'нанта-рӯпам
на̄нтам̇ на мадхям̇ на пунас тава̄дим̇
пашя̄ми вишвешвара вишва-рӯпа

Дума по дума

анека – много; ба̄ху – ръце; удара – кореми; вактра – усти; нетрам – очи; пашя̄ми – виждам; тва̄м – Ти; сарватах̣ – на всички страни; ананта-рӯпам – безгранична форма; на антам – без край; на мадхям – без среда; на пунах̣ – нито отново; тава – твоето; а̄дим – начало; пашя̄ми – виждам; вишва-ӣшвара – о, Господарю на Вселената; вишва-рӯпа – във формата на Вселена.

Превод

О, Господарю на Вселената, о, вселенска форма, виждам в твоето тяло много, много ръце, кореми, усти и очи, разпрострени навсякъде. Аз не виждам в теб нито край, нито среда, нито начало.

Пояснение

Кр̣ш̣н̣а е Върховната Божествена Личност и е безкраен. В него може да се види всичко.