Skip to main content

ТЕКСТ 15

TEXT 15

Текст

Verš

арджуна ува̄ча
пашя̄ми дева̄мс тава дева дехе
сарва̄мс татха̄ бхӯта-вишеш̣а-сангха̄н
брахма̄н̣ам ӣшам камала̄сана-стхам
р̣ш̣ӣмш ча сарва̄н урага̄мш ча дивя̄н
arjuna uvāca
paśyāmi devāṁs tava deva dehe
sarvāṁs tathā bhūta-viśeṣa-saṅghān
brahmāṇam īśaṁ kamalāsana-stham
ṛṣīṁś ca sarvān uragāṁś ca divyān

Дума по дума

Synonyma

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; пашя̄ми – виждам; дева̄н – всички полубогове; тава – твоето; дева – о, Господи; дехе – в тялото; сарва̄н – всички; татха̄ – също; бхӯта – живи същества; вишеш̣а-сангха̄н – събрани по особен начин; брахма̄н̣ам – Господ Брахма̄; ӣшам – Господ Шива; камала-а̄сана-стхам – седнал върху лотосов цвят; р̣ш̣ӣн – всички велики мъдреци; ча – също; сарва̄н – всички; урага̄н – змии; ча – също; дивя̄н – божествени.

arjunaḥ uvāca — Arjuna řekl; paśyāmi — vidím; devān — všechny polobohy; tava — Tvém; deva — ó Pane; dehe — v těle; sarvān — všechny; tathā — také; bhūta — živé bytosti; viśeṣa-saṅghān — zvláště shromážděné; brahmāṇam — Pána Brahmu; īśam — Pána Śivu; kamala-āsana-stham — sedícího na lotosu; ṛṣīn — velké mudrce; ca — také; sarvān — všechny; uragān — hady; ca — také; divyān — božské.

Превод

Překlad

Арджуна каза: Мой скъпи Бог Кр̣ш̣н̣а, виждам събрани в твоето тяло всички полубогове и другите живи същества. Виждам Брахма̄, седнал върху лотосовия цвят, също и Господ Шива, всички мъдреци и божествените змии.

Arjuna řekl: Můj drahý Pane, v Tvém těle vidím shromážděné všechny polobohy a různé jiné živé bytosti. Vidím Pána Brahmu sedícího na lotosu, Pána Śivu a všechny mudrce a božské hady.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна вижда всичко във Вселената, включително Брахма̄, първото живо същество, и божествената змия, върху която лежи Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у в по-долните области на Вселената. Това змийско ложе се нарича Ва̄суки. Има също и други змии, известни като Ва̄суки. Арджуна вижда всичко: от Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у до най-горната част на Вселената, до подобната на лотос планета, където живее Брахма̄, първото същество. Това означава, че Арджуна стои в колесницата си, но вижда всичко от край до край благодарение милостта на Върховния Бог Кр̣ш̣н̣а.

Arjuna spatřil vše, co je ve vesmíru — vidí Brahmu, který je prvním vesmírným obyvatelem, i nebeského hada, na němž ve spodní části vesmíru leží Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Tento had, který slouží jako Jeho lůžko, se jmenuje Vāsuki. Jméno Vāsuki mají i jiní hadi. Arjuna vidí všechno — od Garbhodakaśāyīho Viṣṇua až po horní část vesmíru, kde na planetě ve tvaru lotosu sídlí první projevená bytost v kosmu, Pán Brahmā. To znamená, že Arjuna viděl vše, od počátku až do konce, i když seděl na jednom místě ve svém válečném voze. Toho byl schopen docílit milostí Kṛṣṇy, Nejvyššího Pána.