Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.14

Текст

татах̣ са висмая̄виш̣т̣о
хр̣ш̣т̣а-рома̄ дханан̃-джаях̣
пран̣амя шираса̄ девам̇
кр̣та̄н̃джалир абха̄ш̣ата

Дума по дума

татах̣ – след това; сах̣ – той; висмая-а̄виш̣т̣ах̣ – преизпълнен с учудване; хр̣ш̣т̣а-рома̄ – с настръхнали косми по тялото, поради големия екстаз; дханан̃-джаях̣-джаях̣ – Арджуна; пран̣амя – отдавайки почит; шираса̄ – с глава; девам – на Бога, Върховната Личност; кр̣та-ан̃джалих̣ – с допрени длани; абха̄ш̣ата – започна да говори.

Превод

Тогава, объркан и удивен, с настръхнала коса, Арджуна навежда глава, за да отдаде почитания, и с допрени длани започва да се моли на Върховния Бог.

Пояснение

Щом се разкрива божественото видение, отношенията между Кр̣ш̣н̣а и Арджуна веднага се променят. Дотогава връзката между двамата се основава на приятелство, но след появата на тази форма Арджуна отдава дълбоки почитания на Кр̣ш̣н̣а и му се моли с допрени длани. Той възхвалява вселенската форма. И отношението на Арджуна става по-скоро отношение на удивление, отколкото на приятелство. За великите предани Кр̣ш̣н̣а е извор на всички отношения. В писанията са споменати дванайсет основни вида отношения и те се намират в Кр̣ш̣н̣а. Казва се, че Той е океанът от всички взаимоотношения, обменяни между две живи същества, между боговете или между Върховния и неговите предани.

Сега Арджуна е обзет от чувство на удивление и макар по природа да е много сериозен, тих и спокоен, от това удивление изпада в екстаз, кожата му настръхва и с допрени длани той отдава почитания на Бога. Разбира се, той не се страхува, но е поразен от чудесата на Върховния. Непосредствената му реакция е удивление. Неговата естествена приятелска любов е надвита от удивлението и затова той реагира по такъв начин.