Skip to main content

ТЕКСТ 15

ТЕКСТ 15

Текст

Текст

арджуна ува̄ча
пашя̄ми дева̄мс тава дева дехе
сарва̄мс татха̄ бхӯта-вишеш̣а-сангха̄н
брахма̄н̣ам ӣшам камала̄сана-стхам
р̣ш̣ӣмш ча сарва̄н урага̄мш ча дивя̄н
арджуна увча
пайми девс тава дева дехе
сарвс татх бхӯта-виеша-сагхн
брахмам ӣа камалсана-стхам
шӣ ча сарвн ураг ча дивйн

Дума по дума

Пословный перевод

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; пашя̄ми – виждам; дева̄н – всички полубогове; тава – твоето; дева – о, Господи; дехе – в тялото; сарва̄н – всички; татха̄ – също; бхӯта – живи същества; вишеш̣а-сангха̄н – събрани по особен начин; брахма̄н̣ам – Господ Брахма̄; ӣшам – Господ Шива; камала-а̄сана-стхам – седнал върху лотосов цвят; р̣ш̣ӣн – всички велики мъдреци; ча – също; сарва̄н – всички; урага̄н – змии; ча – също; дивя̄н – божествени.

арджуна увча — Арджуна сказал; пайми — вижу; девн — (всех) полубогов; тава — в Твоем; дева — о Господь; дехе — теле; сарвн — всех; татх — затем; бхӯта — живых существ; виеша-сагхн — собравшихся видов; брахмам — Господа Брахму; ӣам — Господа Шиву; камала-сана-стхам — восседающего на цветке лотоса; шӣн — великих мудрецов; ча — также; сарвн — всех; урагн — змеев; ча — также; дивйн — божественных.

Превод

Перевод

Арджуна каза: Мой скъпи Бог Кр̣ш̣н̣а, виждам събрани в твоето тяло всички полубогове и другите живи същества. Виждам Брахма̄, седнал върху лотосовия цвят, също и Господ Шива, всички мъдреци и божествените змии.

Арджуна сказал: О мой Господь, я вижу в Твоем теле всех полубогов и разных других живых существ. Я вижу Брахму, восседающего на лотосе, Господа Шиву, всех великих мудрецов и божественных змеев.

Коментар

Комментарий

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна вижда всичко във Вселената, включително Брахма̄, първото живо същество, и божествената змия, върху която лежи Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у в по-долните области на Вселената. Това змийско ложе се нарича Ва̄суки. Има също и други змии, известни като Ва̄суки. Арджуна вижда всичко: от Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у до най-горната част на Вселената, до подобната на лотос планета, където живее Брахма̄, първото същество. Това означава, че Арджуна стои в колесницата си, но вижда всичко от край до край благодарение милостта на Върховния Бог Кр̣ш̣н̣а.

Взору Арджуны открылось все, что существует во вселенной, поэтому он увидел Брахму, первое живое существо этой вселенной, и божественного змея, на котором в низших сферах вселенной возлежит Гарбходакашайи Вишну. Змея этого зовут Васуки. Есть и другие змеи, носящие то же имя. Арджуна видит всю вселенную, от Гарбходакашайи Вишну до высшей планеты вселенной в форме лотоса, на которой живет Брахма, первое из сотворенных живых существ. Это значит, что, не сходя со своей колесницы, Арджуна увидел всю вселенную. Такое возможно только по милости Верховного Господа, Кришны.