Skip to main content

Bg. 11.15

Verš

arjuna uvāca
paśyāmi devāṁs tava deva dehe
sarvāṁs tathā bhūta-viśeṣa-saṅghān
brahmāṇam īśaṁ kamalāsana-stham
ṛṣīṁś ca sarvān uragāṁś ca divyān

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna riekol; paśyāmi — vidím; devān — všetkých polobohov; tava — Tvojom; deva — ó, Pane; dehe — v tele; sarvān — všetky; tathā — tiež; bhūta — živé bytosti; viśeṣa-saṅghān — zvlášť zhromaždení; brahmāṇam — Brahmā; īśam — Śiva; kamala-āsana-stham — sediaci na lotosovom kvete; ṛṣīn — veľkí mudrci; ca — tiež; sarvān — všetky; uragān — hady; ca — aj; divyān — božské.

Překlad

Arjuna riekol: „Môj drahý Kṛṣṇa, v Tvojom tele vidím všetkých polobohov a mnoho rôznych živých bytostí. Vidím Brahmu sediaceho na lotosovom kvete, Śivu a všetkých mudrcov a božských hadov.

Význam

Arjuna vidí celý vesmír, vidí Brahmu, prvú stvorenú bytosť tohoto vesmíru, a nebeského hada Vāsukiho, na ktorom v nižších oblastiach vesmíru spočíva Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Aj iné hady sa nazývajú Vāsuki. Od Garbhodakaśāyī Viṣṇua môže Arjuna dovidieť až na najvyššiu časť vesmíru, k lotosovej planéte, kde sídli Brahmā, prvá bytosť tohoto vesmíru. To znamená, že Arjuna, ktorý sedel vo svojom bojovom voze, mohol vidieť všetko, od jedného konca po druhý. To bolo možné len milosťou Najvyššieho Pána, Kṛṣṇu.