Skip to main content

Bg. 11.16

Verš

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyma

aneka — mnohé; bāhu — ramená; udara — bruchá; vaktra — ústa; netram — oči; paśyāmi — vidím; tvām — Tvoje; sarvataḥ — na všetky strany; ananta-rūpam — nespočetné tvary; na antam — bez konca; na madhyam — bez stredu; na punaḥ — ani znovu; tava — Tvoj; ādim — počiatok; paśyāmi — vidím; viśva-īśvara — ó, Pane vesmíru; viśva-rūpa — vo vesmírnej podobe.

Překlad

Ó, Pane vesmíru, ó, vesmírna podoba, v Tvojom tele vidím nespočetné množstvo rúk, brúch, úst a očí rozpínajúcich sa bezmedzne do všetkých strán. Nenachádzam v Tebe konca, stredu ani počiatku.

Význam

Kṛṣṇa je Najvyššia Božská Osobnosť, a preto je neobmedzený. Prostredníctvom Neho môžeme vidieť všetko.