Skip to main content

Bg. 11.15

Verš

arjuna uvāca
paśyāmi devāṁs tava deva dehe
sarvāṁs tathā bhūta-viśeṣa-saṅghān
brahmāṇam īśaṁ kamalāsana-stham
ṛṣīṁś ca sarvān uragāṁś ca divyān

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna řekl; paśyāmi — vidím; devān — všechny polobohy; tava — Tvém; deva — ó Pane; dehe — v těle; sarvān — všechny; tathā — také; bhūta — živé bytosti; viśeṣa-saṅghān — zvláště shromážděné; brahmāṇam — Pána Brahmu; īśam — Pána Śivu; kamala-āsana-stham — sedícího na lotosu; ṛṣīn — velké mudrce; ca — také; sarvān — všechny; uragān — hady; ca — také; divyān — božské.

Překlad

Arjuna řekl: Můj drahý Pane, v Tvém těle vidím shromážděné všechny polobohy a různé jiné živé bytosti. Vidím Pána Brahmu sedícího na lotosu, Pána Śivu a všechny mudrce a božské hady.

Význam

Arjuna spatřil vše, co je ve vesmíru — vidí Brahmu, který je prvním vesmírným obyvatelem, i nebeského hada, na němž ve spodní části vesmíru leží Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Tento had, který slouží jako Jeho lůžko, se jmenuje Vāsuki. Jméno Vāsuki mají i jiní hadi. Arjuna vidí všechno — od Garbhodakaśāyīho Viṣṇua až po horní část vesmíru, kde na planetě ve tvaru lotosu sídlí první projevená bytost v kosmu, Pán Brahmā. To znamená, že Arjuna viděl vše, od počátku až do konce, i když seděl na jednom místě ve svém válečném voze. Toho byl schopen docílit milostí Kṛṣṇy, Nejvyššího Pána.