Skip to main content

Bg. 11.6

Tekstas

paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Synonyms

paśya — žvelk į; ādityān — dvylika Aditi sūnų; vasūn — aštuonis Vasu; rudrān — vienuolika Rudros pavidalų; aśvinau — du Aśvinus; marutaḥ — keturiasdešimt devynis Marutus (vėjo pusdievius); tathā — taip pat; bahūni — daugelį; adṛṣṭa — tau nematytų; pūrvāṇi — anksčiau; paśya — regėk; āścaryāṇi — stebuklų; bhārata — o geriausias iš Bhāratų.

Translation

O geriausias iš Bhāratų, žvelk į įvairiausias Ādityų, Vasu, Rudrų, Aśvini- kumārų ir kitų pusdievių apraiškas. Žvelk į daugybę stebuklingų niekieno negirdėtų ir neregėtų dalykų.

Purport

KOMENTARAS: Nors Arjuna buvo artimas Kṛṣṇos draugas ir labiausiai išsilavinęs iš visų mokytų vyrų, tačiau net ir jis nežinojo apie Kṛṣṇą visko. Čia sakoma, kad žmonės ir žinot nežinojo apie visus šiuos pavidalus ir apraiškas. Dabar Kṛṣṇa apreiškia Savo stebuklingus pavidalus.