Skip to main content

Bg. 11.6

Verš

paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Synonyma

paśya — hľaď; ādityān — dvanásť synov Aditiných; vasūn — osem Vasuov; rudrān — jedenásť Rudrov; aśvinau — obaja Aśvinovia; marutaḥ — štyridsaťdeväť Marutov (polobohovia vládnuci vetru); tathā — tiež; bahūni — mnohí; adṛṣṭa — ktoré si ani nevidel; pūrvāṇi — prv, ako; paśya — pohľaď; āścaryāṇi — všetky úžasné; bhārata — ó, najlepší z Bharatovcov.

Překlad

Ó, najlepší z Bharatovcov, pohľaď na rôzne prejavy Ādityov, Vasuov, Rudrov, Aśvinī-kumārov a všetkých ďalších polobohov. Pohľaď na tieto obdivuhodné rozmanitosti, ktoré ešte nikto nikdy neuzrel a ani o nich nepočul.

Význam

Aj keď Arjuna bol Kṛṣṇov osobný priateľ a bol veľmi učený, ani on nemohol vedieť o Kṛṣṇovi všetko. Tu sa píše, že ešte nikto nikdy neuzrel všetky tieto podoby a manifestácie a ani o nich nepočul. Teraz Kṛṣṇa tieto úžasné podoby postupne vyjaví.