Skip to main content

Bg. 11.7

Verš

ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa
yac cānyad draṣṭum icchasi

Synonyma

iha — v tomto; eka-stham — na jednom mieste; jagat — vesmír; kṛtsnam — úplne; paśya — pohľaď; adya — bezprostredne; sa — s; cara — pohyblivý; acaram — nehybný; mama — Mojom; dehe — v tomto tele; guḍākeśa — ó, Arjuna; yat — to, ktoré; ca — tiež; anyat — neho; draṣṭum — uzrieť; icchasi — praješ si.

Překlad

Ó, Arjuna, všetko, čo si želáš uzrieť, môžeš teraz zhliadnuť v Mojom tele! Táto vesmírna podoba ti môže zjaviť všetko, čo si želáš uzrieť dnes, ako aj to, čo by si si mohol želať uzrieť v budúcnosti. Všetko — pohyblivé i nehybné — je teraz na jednom mieste.

Význam

Nikto nemôže z jedného miesta zhliadnuť celý vesmír. Ani najpokročilejší vedec nemôže vidieť, čo sa deje v ostatných častiach vesmíru. No oddaný ako Arjuna mohol vidieť všetko v ktorejkoľvek časti vesmíru. Kṛṣṇa mu dal schopnosť vidieť všetko, po čom kedy túžil — v minulosti, v prítomnosti aj v budúcnosti. Tak môže Arjuna Kṛṣṇovou milosťou vidieť všetko.