Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.7

Текст

ихаика-стхам джагат кр̣тснам
пашя̄дя са-чара̄чарам
мама дехе гуд̣а̄кеша
яч ча̄няд драш̣т̣ум иччхаси

Дума по дума

иха – в това; ека-стхам – на едно място; джагат – Вселената; кр̣тснам – изцяло; пашя – виж; адя – веднага; са – с; чара – подвижни; ачарам – и неподвижните; мама – моето; дехе – в това тяло; гуд̣а̄кеша – о, Арджуна; ят – това, което; ча – също; анят – друго; драш̣т̣ум – да видиш; иччхаси – желаеш.

Превод

О, Арджуна, в това мое тяло ще откриеш желаното от теб. Тази вселенска форма ще ти представи всичко, което искаш да видиш в момента и което би искал да видиш в бъдеще. Всичко – подвижно и неподвижно – е тук на едно място.

Коментар

Никой не може да види цялата Вселена, докато седи на едно място. Дори и най-напредналият учен не може да види какво става в другите части на Вселената. Но предан като Арджуна вижда всичко съществуващо във всяка част на Вселената. Кр̣ш̣н̣а му дава способността да види това, което пожелае – минало, настояще и бъдеще. Така по милостта на Кр̣ш̣н̣а Арджуна може да види всичко.