Skip to main content

Bg. 11.7

Tekstas

ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa
yac cānyad draṣṭum icchasi

Synonyms

iha — šioje; eka-stham — vienoje vietoje; jagat — visatą; kṛtsnam — visą; paśya — regėk; adya — tuojau pat; sa — su; cara — viskuo, kas juda; acaram — ir nejuda; mama — Mano; dehe — šiame kūne; guḍākeśa — o Arjuna; yat — tą, kurį; ca — taip pat; anyat — kitką; draṣṭum — pamatyti; icchasi — tu nori.

Translation

O Arjuna, šiame Mano kūne tu tuojau pat išvysi visa, ką tik nori! Visatos pavidalas parodys tau visa tai, ką panorėsi išvysti ne tik dabar, bet ir ateityje. Visa – ir tai, kas juda, ir tai, kas nejuda – yra štai čia, vienoje vietoje.

Purport

KOMENTARAS: Iš vienos vietos neįmanoma pamatyti visos visatos. Net ir didžiausias mokslininkas nemato visko, kas vyksta kitose visatos dalyse. Tačiau toks bhaktas, kaip Arjuna, mato viską, kas vyksta bet kuriame visatos kampelyje. Kṛṣṇa suteikia jam galios regėti viską, ko tik jisai geidžia – praeitį, dabartį ir ateitį. Taigi Kṛṣṇos malone Arjuna regi viską.