Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.6

Текст

пашя̄дитя̄н васӯн рудра̄н
ашвинау марутас татха̄
бахӯнй адр̣ш̣т̣а-пӯрва̄н̣и
пашя̄шчаря̄н̣и бха̄рата

Дума по дума

пашя – виж; а̄дитя̄н – дванайсетте сина на Адити; васӯн – осемте Васу; рудра̄н – единайсетте форми на Рудра; ашвинау – двамата Ашвинӣ; марутах̣ – четиресет и деветте Марути (полубогове на вятъра); татха̄ – също; бахӯни – много; адр̣ш̣т̣а – които не си виждал; пӯрва̄н̣и – преди; пашя – виж; а̄шчаря̄н̣и – всички чудеса; бха̄рата – о, най-добър от Бха̄ратите.

Превод

О, най-добър от Бха̄ратите, виж различните проявления на А̄дити, Васу, Рудра, Ашвинӣ-кума̄ра и на другите полубогове. Погледни многобройните удивителни неща, които никой никога не е виждал и чувал.

Коментар

Макар Арджуна да е личен приятел на Кр̣ш̣н̣а и достатъчно образован, все пак не е възможно да знае всичко за него. Тук се казва, че хората никога не са чували, нито са знаели за всички тези удивителни форми и проявления. Сега Кр̣ш̣н̣а ги разкрива.