Skip to main content

Bg. 11.6

Tekst

paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Synonyms

paśya — näe; ādityān — Aditi kahtteist poega; vasūn — kaheksat Vasut; rudrān — Rudra ühtteist kuju; aśvinau — kahte Aśvinīt; marutaḥ — neljakümmend üheksat Marutit (tuult valitsevat pooljumalat); tathā — samuti; bahūni — mitmeid; adṛṣṭa — mida sa pole näinud; pūrvāṇi — enne; paśya — näe; āścaryāṇi — kõiki imesid; bhārata — oo, parim Bhāratate hulgas.

Translation

Oo, parim Bhāratate hulgas, vaata kõiki neid erinevaid avaldumisi – Ādityasid, Vasusid, Rudrasid, Aśvinī-kumārasid ning teisi pooljumalaid. Vaata neid rohkeid imesid, mida keegi pole varem näinud ning millest keegi pole kuulnud.

Purport

Ehkki Arjuna oli Kṛṣṇa isiklik sõber ning kõikidest õpetatud inimestest kõige kõrgemalt arenenud, ei saanud ta ikkagi teada Kṛṣṇast kõike. Käesolevas värsis öeldakse, et ükski inimene pole varem kuulnud ega näinud kõiki neid Kṛṣṇa erinevaid kujusid ja avaldumisi. Nüüd ilmutab Kṛṣṇa neid Oma imepäraseid vorme.