Skip to main content

Bg. 11.5

Tekstas

śrī-bhagavān uvāca
paśya me pārtha rūpāṇi
śataśo ’tha sahasraśaḥ
nānā-vidhāni divyāni
nānā-varṇākṛtīni ca

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė; paśya — regėk; me — Mano; pārtha — o Pṛthos sūnau; rūpāṇi — pavidalų; śataśaḥ — šimtus; atha — taip pat; sahasraśaḥ — tūkstančius; nānā-vidhāni — įvairius; divyāni — dieviškus; nānā — įvairias; varṇa — spalvas; ākṛtīni — formas; ca — taip pat.

Translation

Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Mano brangus Arjuna, o Pṛthos sūnau, regėk Mano didybę – šimtus tūkstančių įvairiausių daugiaspalvių dieviškų pavidalų.

Purport

KOMENTARAS: Arjuna norėjo pamatyti Kṛṣṇos visatos pavidalą, kuris nors ir transcendentalus, pasireiškia tik kosminiame pasaulyje ir todėl yra priklausomas nuo materialios gamtos laikinumo. Kaip materiali gamta, taip ir Kṛṣṇos visatos pavidalas gali būti išreikštas ir neišreikštas. Jis neegzistuoja amžinai dvasiniame danguje kaip kiti Kṛṣṇos pavidalai. Viešpaties bhaktas netrokšta išvysti visatos pavidalą, bet Arjunai panorėjus išvysti būtent šį Kṛṣṇos pavidalą, Kṛṣṇa jį apreiškia. Paprastas žmogus negali matyti visatos pavidalo. Pirmiausiai jis turėtų gauti iš Kṛṣṇos tokį sugebėjimą.