Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Texto

Verš

sudarśana namas tubhyaṁ
sahasrārācyuta-priya
sarvāstra-ghātin viprāya
svasti bhūyā iḍaspate
sudarśana namas tubhyaṁ
sahasrārācyuta-priya
sarvāstra-ghātin viprāya
svasti bhūyā iḍaspate

Palabra por palabra

Synonyma

sudarśana — ¡oh, visión original de la Suprema Personalidad de Dios!; namaḥ — reverencias respetuosas; tubhyam — a ti; sahasra-ara — ¡oh, tú, que tienes miles de radios!; acyuta-priya — ¡oh, predilecto de la Suprema Personalidad de Dios!; sarva-astra-ghātin — ¡oh, destructor de todas las armas!; viprāya — con este brāhmaṇa; svasti — muy auspicioso; bhūyāḥ — sé; iḍaspate — ¡oh, señor del mundo material!

sudarśana — ó původní pohlede Nejvyšší Osobnosti Božství; namaḥ — uctivé poklony; tubhyam — tobě; sahasra-ara — ó ty, jež máš tisíce paprsků; acyuta-priya — ó miláčku Acyuty, Nejvyššího Pána; sarva-astra-ghātin — ó ničiteli všech zbraní; viprāya — vůči tomuto brāhmaṇovi; svasti — příznivá; bhūyāḥ — staň se; iḍaspate — ó vládce hmotného světa.

Traducción

Překlad

¡Oh, predilecto de Acyuta, la Suprema Personalidad de Dios!, tú tienes miles de radios. ¡Oh, amo del mundo material, destructor de todas las armas, visión original de la Personalidad de Dios!, yo te ofrezco respetuosas reverencias. Ten la bondad de brindar refugio y buena fortuna a este brāhmaṇa.

“Ó ty, která jsi tak drahá Acyutovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, máš tisíce paprsků. Ó vládkyně hmotného světa, ničitelko všech zbraní, původní pohlede Osobnosti Božství, skládám ti uctivé poklony. Prosím, ochraň tohoto brāhmaṇu a buď k němu vlídná.”