Skip to main content

Synonyma

acyuta
ó Neselhávající — Bg. 1.21-22
ó neselhávající — Bg. 11.41-42, Śrīmad-bhāgavatam 10.31.16, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.4
ó neselhávající Kṛṣṇo — Bg. 18.73
neomylný — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.31
ten, který nikdy nepoklesne — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.12
neomylný. — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.9
neomylný (Pán Śrī Kṛṣṇa) — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.33
Neomylného — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.26
neomylný Pán — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.1
ó Ty, který nikdy neselháváš. — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.25
neomylného Pána — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.19, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.53
ó Neomylný — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.32
Pána — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.137-139
Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.46, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.63
proti Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.34
o Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.38
ó Ty, který nikdy nepoklesneš — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.23
k Acyutovi — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.48
ó můj Pane, který nikdy nepoklesneš — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.40
neklesající — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.8
Kṛṣṇy nebo o Kṛṣṇovi, který nikdy neklesá — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.18-20
ó můj neomylný Pane — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.61
ó neklesající — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.27-28
ó neklesající Pane — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.53, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.4
ó neklesající Nejvyšší Pane — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.33
neklesající Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.20
ó ty, který nikdy neklesáš. — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.19
neklesajícího Pána Śrī Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.10-11
Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.16
Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.17
ó Pane, který nikdy neklesáš — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.17
neklesajícího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.5
Kṛṣṇův — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.1-2
Pánem Kṛṣṇou — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.6
ó neklesající Kṛṣṇo — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.44
Pána Kṛṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.16-17
neklesajícího Nejvyššího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.5
neomylného Nejvyššího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.43
na neomylného Nejvyššího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.32
neklesajícího — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.4