Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Texto

Verš

maitreya uvāca
iti pradarśya bhagavān
satīṁ tām ātmano gatim
sva-mātrā brahma-vādinyā
kapilo ’numato yayau
maitreya uvāca
iti pradarśya bhagavān
satīṁ tām ātmano gatim
sva-mātrā brahma-vādinyā
kapilo ’numato yayau

Palabra por palabra

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya dijo; iti — de este modo; pradarśya — después de instruir; bhagavān — la Suprema Personalidad de Dios; satīm — venerable; tām — ese; ātmanaḥ — de autorrealización; gatim — sendero; sva-mātrā — de Su madre; brahma-vādinyā — autorrealizada; kapilaḥ — el Señor Kapila; anumataḥ — pidió permiso; yayau — Se fue.

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; iti — tak; pradarśya — když poučil; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; satīm — ctihodná; tām — ta; ātmanaḥ — seberealizace; gatim — cestu; sva-mātrā — od Své matky; brahma-vādinyā — seberealizovaná; kapilaḥ — Pán Kapila; anumataḥ — se svolením; yayau — odešel.

Traducción

Překlad

Śrī Maitreya dijo: La Suprema Personalidad de Dios Kapila, después de instruir a Su querida madre, le pidió permiso y abandonó Su hogar, pues había cumplido ya Su misión.

Śrī Maitreya řekl: Poté, co Nejvyšší Osobnost Božství Kapila poučil Svou milovanou matku, opustil s jejím svolením domov, neboť Jeho poslání bylo dovršeno.

Significado

Význam

En Su advenimiento como Kapila, la Suprema Personalidad de Dios tenía la misión de divulgar el conocimiento trascendental de la filosofía sāṅkhya, que está llena de servicio devocional. Después de impartir ese conocimiento a Su madre —y al mundo por mediación de ella—, Kapila ya no tenía necesidad de permanecer en el hogar de modo que pidió permiso a Su madre y Se fue. Aparentemente Se fue buscando iluminación espiritual, aunque no necesitaba iluminación espiritual alguna, pues Él es la persona a quien hay que llegar por medio de la iluminación espiritual. De modo que se trata de un ejemplo que dio la Suprema Personalidad de Dios mientras actuaba como un ser humano corriente, para que otros pudiesen aprender de Él. Podría, por supuesto, haberse quedado con Su madre, pero señaló que ya no era necesario seguir con la familia. Es mejor permanecer solo como brahmacārī, sannyāsī o vānaprastha y cultivar conciencia de Kṛṣṇa durante toda la vida. Los que no pueden seguir solos reciben autorización para vivir una vida de familia con esposa e hijos, no para complacer los sentidos, sino para cultivar conciencia de Kṛṣṇa.

Posláním Kapily, jakožto inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, bylo šířit transcendentální poznání sāṅkhyové filozofie, jejímž jádrem je oddaná služba. Poté, co Kapila toto poznání sdělil Své matce (a jejím prostřednictvím celému světu), neměl již důvod zůstávat doma, a proto se svolením matky odešel. Odešel z domova za duchovní realizací, ačkoliv neměl potřebu cokoliv duchovně realizovat, neboť On Sám je cílem duchovní realizace. Nejvyšší Pán nám jde příkladem, když se chová jako obyčejná lidská bytost — můžeme se tak od Něho učit. Mohl samozřejmě zůstat se Svou matkou, ale Svým postojem dal jasně najevo, že není nutné žít s rodinou. Nejlepší je žít sám, jako brahmacārī, sannyāsī nebo vānaprastha, a po celý život rozvíjet vědomí Kṛṣṇy. Kdo nedokáže žít sám, může žít v domácnosti, se ženou a dětmi — ne však za účelem smyslového požitku, ale jen za účelem rozvoje vědomí Kṛṣṇy.