Skip to main content

Text 12

12

Texto

Текст

maitreya uvāca
iti pradarśya bhagavān
satīṁ tām ātmano gatim
sva-mātrā brahma-vādinyā
kapilo ’numato yayau
маітрейа ува̄ча
іті прадарш́йа бгаґава̄н
сатім̇ та̄м а̄тмано ґатім
сва-ма̄тра̄ брахма-ва̄дінйа̄
капіло ’нумато йайау

Synonyms

Послівний переклад

maitreyaḥ uvāca — Maitreya dijo; iti — de este modo; pradarśya — después de instruir; bhagavān — la Suprema Personalidad de Dios; satīm — venerable; tām — ese; ātmanaḥ — de autorrealización; gatim — sendero; sva-mātrā — de Su madre; brahma-vādinyā — autorrealizada; kapilaḥ — el Señor Kapila; anumataḥ — pidió permiso; yayau — Se fue.

маітрейах̣ ува̄ча  —  Майтрея сказав; іті  —  так; прадарш́йа  —  давши повчання; бгаґава̄н  —  Верховний Бог-Особа; сатім  —  шановній; та̄м  —  ту; а̄тманах̣  —  самоусвідомлення; ґатім  —  путь; сва-ма̄тра̄  —  Своєї матері; брахма-ва̄дінйа̄  —  що пізнала себе; капілах̣  —  Господь Капіла; ануматах̣  —  взяв дозвіл; йайау  —  пішов геть.

Translation

Переклад

Śrī Maitreya dijo: La Suprema Personalidad de Dios Kapila, después de instruir a Su querida madre, le pidió permiso y abandonó Su hogar, pues había cumplido ya Su misión.

Шрі Майтрея сказав: Верховний Бог-Особа Капіла, давши Своїй любій матері настанови, попрохав у неї дозволу й покинув дім, тому що Його місія була виконана.

Purport

Коментар

SIGNIFICADO: En Su advenimiento como Kapila, la Suprema Personalidad de Dios tenía la misión de divulgar el conocimiento trascendental de la filosofía sāṅkhya, que está llena de servicio devocional. Después de impartir ese conocimiento a Su madre —y al mundo por mediación de ella—, Kapila ya no tenía necesidad de permanecer en el hogar de modo que pidió permiso a Su madre y Se fue. Aparentemente Se fue buscando iluminación espiritual, aunque no necesitaba iluminación espiritual alguna, pues Él es la persona a quien hay que llegar por medio de la iluminación espiritual. De modo que se trata de un ejemplo que dio la Suprema Personalidad de Dios mientras actuaba como un ser humano corriente, para que otros pudiesen aprender de Él. Podría, por supuesto, haberse quedado con Su madre, pero señaló que ya no era necesario seguir con la familia. Es mejor permanecer solo como brahmacārī, sannyāsī o vānaprastha y cultivar conciencia de Kṛṣṇa durante toda la vida. Los que no pueden seguir solos reciben autorización para vivir una vida de familia con esposa e hijos, no para complacer los sentidos, sino para cultivar conciencia de Kṛṣṇa.

ПОЯСНЕННЯ: Місія, з якою Верховний Бог-Особа з’явився в образі Капіли, полягала в тому, щоб принести трансцендентне знання філософії санкг’ї, нерозривно пов’язаної з відданим служінням. Давши це знання матері і, в її особі, всьому світові, Капіладева не мав більше потреби залишатися вдома і тому, попрохавши в матері дозволу, пішов геть. Можна зрозуміти, що Він покинув дім для того, щоб присвятити Себе практиці самоусвідомлення, хоча Йому нічого було шукати на шляху самоусвідомлення, бо Він Сам був тим, кого повинні пізнати шукачі духовного самоусвідомлення. Отже, цим вчинком Верховний Бог-Особа, діючи як звичайна людина, показує приклад, на якому можуть вчитися інші. Звичайно, Він міг залишитися разом з матір’ю, але Він хотів показати, що немає потреби постійно жити з сім’єю. Найліпше жити самому як брахмачарі, санн’ясі чи ванапрастзі і протягом усього життя розвивати свідомість Крішни. Тим, хто неспроможний жити самотньо, дозволяють жити сімейним життям разом з дружиною і дітьми, але не для задоволення чуттів, а для розвитку свідомості Крішни.