Skip to main content

TEXT 39

제39절

Tekst

원문

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram
얏짜삐 사르바-부따남 yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
비잠 따다함 아르주나 bījaṁ tad aham arjuna
나 따다스띠 비나 얏 시안 na tad asti vinā yat syān
마야 부땀 짜라짜람 mayā bhūtaṁ carācaram

Synonyms

동의어

yat — hvad end; ca — også; api — som findes; sarva-bhūtānām — af alle skabelser; bījam — frøet; tat — det; aham — Jeg er; arjuna — O Arjuna; na — ikke; tat — det; asti — der er; vinā — uden; yat — som; syāt — eksisterer; mayā — af Mig; bhūtam — skabt; cara-acaram — bevægeligt eller ubevægeligt.

얏: 무엇이든지, 짜: 또한, 아삐: 아마도, 사르바-부따남: 모든 창조 중에서, 비잠: 씨앗, 땃: 그것, 아함: 나는, 아르주나: 오 아르주나, 나: 아니다, 땃: 그것, 아스띠: 존재하다, 비나: 없이, 얏: 그것, 시앗: 존재하다, 마야: 나를, 부땀: 창조된 존재, 짜라-아짜람: 움직이는 것과 움직이지 않는 것.

Translation

번역

Endvidere er Jeg det livgivende frø til alle eksistenser, O Arjuna. Der findes intet væsen, bevægeligt eller ubevægeligt, der kan eksistere uden Mig.

오 아르주나, 또한 나는 모든 존재를 생겨나게 하는 씨앗이니라. 움직이는 존재든 움직이지 않는 존재든 나 없이 존재할 수 있는 것은 없다.

Purport

주석

FORKLARING: Alt har en årsag, og denne årsag eller dette frø til manifestation er Kṛṣṇa. Uden Kṛṣṇas energi kan intet eksistere. Derfor kaldes Han almægtig. Uden Hans kraft kan hverken det bevægelige eller det ubevægelige eksistere. Enhver form for eksistens, der ikke er baseret på Kṛṣṇas energi, kaldes māyā, “det, der ikke er”.

모든 것에는 원인이 있고, 발현의 원인과 씨앗은 끄리쉬나다. 끄리쉬나의 에너지 없이 아무것도 존재할 수 없다. 그러므로 끄리쉬나를 전능하다고 한다. 당신의 힘 없이는 움직이는 것도 움직이지 않는 것도 존재할 수 없다. 끄리쉬나의 에너지에서 찾을 수 없는 어떠한 존재라도 마야, 즉 “아닌 것”이라고 한다.