Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Tekst

Texto

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram
yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram

Synonyms

Palabra por palabra

yat — hvad end; ca — også; api — som findes; sarva-bhūtānām — af alle skabelser; bījam — frøet; tat — det; aham — Jeg er; arjuna — O Arjuna; na — ikke; tat — det; asti — der er; vinā — uden; yat — som; syāt — eksisterer; mayā — af Mig; bhūtam — skabt; cara-acaram — bevægeligt eller ubevægeligt.

yat — todo lo que; ca — también; api — sea; sarva-bhūtānām — de todas las creaciones; bījam — la semilla; tat — eso; aham — Yo soy; arjuna — ¡oh, Arjuna!; na — no; tat — eso; asti — hay; vinā — sin; yat — lo cual; syāt — existe; mayā — Mí; bhūtam — ser creado; cara-acaram — móvil e inmóvil.

Translation

Traducción

Endvidere er Jeg det livgivende frø til alle eksistenser, O Arjuna. Der findes intet væsen, bevægeligt eller ubevægeligt, der kan eksistere uden Mig.

Además, ¡oh, Arjuna!, Yo soy la semilla generadora de todas las existencias. No hay ningún ser —móvil o inmóvil— que pueda existir sin Mí.

Purport

Significado

FORKLARING: Alt har en årsag, og denne årsag eller dette frø til manifestation er Kṛṣṇa. Uden Kṛṣṇas energi kan intet eksistere. Derfor kaldes Han almægtig. Uden Hans kraft kan hverken det bevægelige eller det ubevægelige eksistere. Enhver form for eksistens, der ikke er baseret på Kṛṣṇas energi, kaldes māyā, “det, der ikke er”.

Todo tiene una causa, y esa causa o semilla de la manifestación es Kṛṣṇa. Sin la energía de Kṛṣṇa, nada puede existir; por eso a Él se lo llama omnipotente. Sin Su potencia, ni lo móvil ni lo inmóvil puede existir. Cualquier existencia que no esté fundada en la energía de Kṛṣṇa se denomina māyā, «aquello que no es».