Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Tekst

Tekstas

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram
yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram

Synonyms

Synonyms

yat — hvad end; ca — også; api — som findes; sarva-bhūtānām — af alle skabelser; bījam — frøet; tat — det; aham — Jeg er; arjuna — O Arjuna; na — ikke; tat — det; asti — der er; vinā — uden; yat — som; syāt — eksisterer; mayā — af Mig; bhūtam — skabt; cara-acaram — bevægeligt eller ubevægeligt.

yat — kokia; ca — taip pat; api — gali būti; sarva-bhūtānām — visų kūrinių; bījam — sėkla; tat — ta; aham — Aš esu; arjuna — o Arjuna; na — ne; tat — ta; asti — yra; vinā — be; yat — kurios; syāt — egzistuoja; mayā — Mano; bhūtam — sukurta būtybė; cara-acaram — judanti ir nejudanti.

Translation

Translation

Endvidere er Jeg det livgivende frø til alle eksistenser, O Arjuna. Der findes intet væsen, bevægeligt eller ubevægeligt, der kan eksistere uden Mig.

Maža to, o Arjuna, Aš – sėkla, pradedanti visas būtybes. Nė viena būtybė – judanti ar nejudanti – negali gyvuoti be Manęs.

Purport

Purport

FORKLARING: Alt har en årsag, og denne årsag eller dette frø til manifestation er Kṛṣṇa. Uden Kṛṣṇas energi kan intet eksistere. Derfor kaldes Han almægtig. Uden Hans kraft kan hverken det bevægelige eller det ubevægelige eksistere. Enhver form for eksistens, der ikke er baseret på Kṛṣṇas energi, kaldes māyā, “det, der ikke er”.

KOMENTARAS: Viskas turi priežastį, ir ta priežastis, arba sėkla, yra Kṛṣṇa. Be Kṛṣṇos energijos niekas negali egzistuoti, todėl Jį vadina visagaliu. Be Jo galybės negali egzistuoti nei judantys, nei nejudantys objektai. Visa tai, kas nesusiję su Kṛṣṇos energija, yra māyā – „tai, ko nėra“.