Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Tekst

Texte

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram
yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram

Synonyms

Synonyms

yat — hvad end; ca — også; api — som findes; sarva-bhūtānām — af alle skabelser; bījam — frøet; tat — det; aham — Jeg er; arjuna — O Arjuna; na — ikke; tat — det; asti — der er; vinā — uden; yat — som; syāt — eksisterer; mayā — af Mig; bhūtam — skabt; cara-acaram — bevægeligt eller ubevægeligt.

yat: quoi que; ca: aussi; api: peut être; sarva-bhūtānām: de toutes les créations; bījam: la semence; tat: ce; aham: Je suis; arjuna: ô Arjuna; na: ne pas; tat: ce; asti: il y a; vinā: sans; yat: que; syāt: existe; mayā: par Moi; bhūtam: créé; cara-acaram: mobile et immobile.

Translation

Translation

Endvidere er Jeg det livgivende frø til alle eksistenser, O Arjuna. Der findes intet væsen, bevægeligt eller ubevægeligt, der kan eksistere uden Mig.

Je suis en outre, ô Arjuna, la semence de tout ce qui existe. Aucun être mobile ou immobile ne saurait exister sans Moi.

Purport

Purport

FORKLARING: Alt har en årsag, og denne årsag eller dette frø til manifestation er Kṛṣṇa. Uden Kṛṣṇas energi kan intet eksistere. Derfor kaldes Han almægtig. Uden Hans kraft kan hverken det bevægelige eller det ubevægelige eksistere. Enhver form for eksistens, der ikke er baseret på Kṛṣṇas energi, kaldes māyā, “det, der ikke er”.

Tout a une cause, et cette cause, cette semence de toute manifestation, est Kṛṣṇa. Rien ne peut exister sans Son énergie, c’est pourquoi on Le dit omnipotent. Sans Sa puissance, aucun être vivant, qu’il soit mobile ou immobile, ne pourrait exister. De fait, toute existence non fondée sur l’énergie de Kṛṣṇa est « māyā », ou « ce qui n’est pas ».