Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 10.39

Текст

яч ча̄пи сарва-бхӯта̄на̄м
бӣджам тад ахам арджуна
на тад асти вина̄ ят ся̄н
мая̄ бхӯтам чара̄чарам

Дума по дума

ят – каквото и да е; ча – също; апи – може да бъде; сарва-бхӯта̄на̄м – на всички творения; бӣджам – семето; тат – това; ахам – Аз съм; арджуна – о, Арджуна; на – не; тат – това; асти – има; вина̄ – без; ят – което; ся̄т – съществува; мая̄ – мен; бхӯтам – същество; чара-ачарам – движещо се и неподвижно.

Превод

Освен това, о, Арджуна, Аз съм семето на всичко съществуващо. Няма същество – движещо се или неподвижно, – което може да съществува без мен.

Коментар

Всичко има причина и тази причина, или семе на творението, е Кр̣ш̣н̣а. Без енергията на Кр̣ш̣н̣а не може да съществува нищо, затова Той е наричан всемогъщ. Без неговото могъщество нито подвижното, нито неподвижното могат да съществуват. Съществуване, което не се основава на енергията на Кр̣ш̣н̣а, се нарича ма̄я̄, „това, което не е“.