Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 10.38

Текст

дан̣д̣о дамаята̄м асми
нӣтир асми джигӣш̣ата̄м
маунам чаива̄сми гухя̄на̄м
гя̄нам гя̄навата̄м ахам

Дума по дума

дан̣д̣ах̣ – наказание; дамаята̄м – от всички начини за потискане; асми – Аз съм; нӣтих̣ – моралът; асми – Аз съм; джигӣш̣ата̄м – от търсещите победа; маунам – мълчанието; ча – и; ева – също; асми – Аз съм; гухя̄на̄м – от тайните; гя̄нам – знанието; гя̄на-вата̄м – на мъдрия; ахам – Аз съм.

Превод

От всички средства за прекратяване на беззаконието Аз съм наказанието, а за търсещите победа, Аз съм моралът. От тайните Аз съм мълчанието и Аз съм мъдростта на мъдрия.

Коментар

Има много личности, упълномощени да наказват, и сред тях най-важни са тези, които се справят с престъпниците. Наказанието на престъпниците представя Кр̣ш̣н̣а. За тези, които искат да победят в някакво поле на дейност, елементът, носещ победа, е моралът. От поверителните дейности като слушане, мислене и медитация, най-важно е мълчанието; с мълчание човек може да напредне много бързо. За мъдър се счита този, който прави разлика между материя и дух, между висшата и нисшата природа на Бога. Такова знание е самият Кр̣ш̣н̣а.