Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Tekst

Tekst

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram
yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram

Synonyms

Synonyms

yat — hvad end; ca — også; api — som findes; sarva-bhūtānām — af alle skabelser; bījam — frøet; tat — det; aham — Jeg er; arjuna — O Arjuna; na — ikke; tat — det; asti — der er; vinā — uden; yat — som; syāt — eksisterer; mayā — af Mig; bhūtam — skabt; cara-acaram — bevægeligt eller ubevægeligt.

yat — ükskõik, mis; ca api — veelgi enam; sarva-bhūtānām — kogu loome; bījam — seeme; tat — see; aham — Mina olen; arjuna — oo, Arjuna; na — ei; tat — see; asti — on olemas; vinā — ilma; yat — mis; syāt — eksisteerib; mayā — Minuta; bhūtam — loodud olendit; cara-acaram — liikuvat ja liikumatut.

Translation

Translation

Endvidere er Jeg det livgivende frø til alle eksistenser, O Arjuna. Der findes intet væsen, bevægeligt eller ubevægeligt, der kan eksistere uden Mig.

Enamgi veel, oo, Arjuna, Ma olen kõikide eksistentside algne seeme. Pole ühtegi olendit, ei liikuvat ega liikumatut, kes saaks eksisteerida ilma Minuta.

Purport

Purport

FORKLARING: Alt har en årsag, og denne årsag eller dette frø til manifestation er Kṛṣṇa. Uden Kṛṣṇas energi kan intet eksistere. Derfor kaldes Han almægtig. Uden Hans kraft kan hverken det bevægelige eller det ubevægelige eksistere. Enhver form for eksistens, der ikke er baseret på Kṛṣṇas energi, kaldes māyā, “det, der ikke er”.

Kõigel on põhjus, ning see põhjus ehk avaldumise seeme on Kṛṣṇa. Ilma Kṛṣṇa energiata ei eksisteeriks midagi ning seetõttu nimetatakse Teda kõikvõimsaks. Ilma Kṛṣṇa võimsuseta ei eksisteeriks ei midagi liikuvat ega liikumatut. Kõike, mis ei tugine Kṛṣṇa energiale, nimetatakse māyāks – selleks, mida pole olemas.