Skip to main content

Bg. 10.39

Szöveg

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram

Szó szerinti jelentés

yat – bármi; ca – is; api – lehet; sarva-bhūtānām – minden teremtményé; bījam – mag; tat – az; aham – Én vagyok; arjuna – ó, Arjuna; na – nem; tat – az; asti – van; vinā – nélkülem; yat – ami; syāt – létezhetne; mayā – Én; bhūtam – teremtett lény; cara-acaram – mozgó és mozdulatlan.

Fordítás

Ó, Arjuna, minden lét teremtő magja is Én vagyok! Nincsen olyan mozgó vagy mozdulatlan lény, ami létezhetne Nélkülem.

Magyarázat

Minden megnyilvánulásnak van oka, s ez az ok vagy mag Kṛṣṇa. Kṛṣṇa energiája nélkül semmi sem létezhet, ezért hívják Őt Mindenhatónak. Az Ő energiája nélkül sem mozgó, sem mozdulatlan nem létezhet. Minden olyan létezést, aminek alapja nem Kṛṣṇa energiája, māyānak neveznek („ami nem az”).