Skip to main content

A Bhagavad-gita úgy, ahogy van

ELSŐ FEJEZET: Hadiszemle a kurukṣetrai csatamezőn
MÁSODIK FEJEZET: A Bhagavad-gītā tartalmának összefoglalása
HARMADIK FEJEZET: Karma-yoga
NEGYEDIK FEJEZET: Transzcendentális tudás
ÖTÖDIK FEJEZET: Karma-yoga – cselekvés Kṛṣṇa-tudatban
HATODIK FEJEZET: Dhyāna-yoga
HETEDIK FEJEZET: Az Abszolútról szóló tudás
NYOLCADIK FEJEZET: A Legfelsőbb elérése
KILENCEDIK FEJEZET: A legbizalmasabb tudás
TIZEDIK FEJEZET: Az Abszolút fensége
TIZENEGYEDIK FEJEZET: A kozmikus forma
TIZENKETTEDIK FEJEZET: Az odaadó szolgálat
TIZENHARMADIK FEJEZET: A természet, az élvező és a tudat
TIZENNEGYEDIK FEJEZET: Az anyagi természet három kötőereje
TIZENÖTÖDIK FEJEZET: A Legfelsőbb Személy elérésének yogája
TIZENHATODIK FEJEZET: Az isteni és a démoni természet
TIZENHETEDIK FEJEZET: A hit fajtái
TIZENNYOLCADIK FEJEZET: Végkövetkeztetés – a tökéletes lemondás