Skip to main content

Synonyma

ajita-priyā
velice drahý Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.24
priyā-arthe
pro svou milou — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.32
priyā-aṁse
na rameno své milé — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.51
priyā-mukhe
na tvář Jeho milé — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.52
priyā
oblíbená — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.20
milovaná — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.8
manželka či milenka — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.26
své milované — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.12
své milované choti — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.18
Jeho milou — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.17
oblíbené — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.14-17
je velmi drahé. — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.22
milenka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.26
drahé — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.170
velice drahá — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.215
velmi drahá — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.99
milá — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.152
tvat-priyā
tvá milovaná — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.17
priyā-viyoga
kvůli ztrátě své družky — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.56
priyā-saṅga vinā
odloučený od své milé — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.152