Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.3.20

Verš

vyaktaṁ tvam utkṛṣṭa-gateḥ prajāpateḥ
priyātmajānām asi subhru me matā
tathāpi mānaṁ na pituḥ prapatsyase
mad-āśrayāt kaḥ paritapyate yataḥ

Synonyma

vyaktam — je jasné; tvam — ty; utkṛṣṭa-gateḥ — s příkladným chováním; prajāpateḥ — Prajāpatiho Dakṣi; priyā — oblíbená; ātmajānām — z dcer; asi — jsi; subhru — ó ty s krásným obočím; me — mne; matā — bere v úvahu; tathā api — přesto; mānam — úcty; na — ne; pituḥ — od svého otce; prapatsyase — dočkáš se; mat-āśrayāt — vzhledem k poměru se mnou; kaḥ — Dakṣa; paritapyate — cítí bolest; yataḥ — od koho.

Překlad

Má drahá ženo s bělostnou pletí, je jasné, že jsi Dakṣovi ze všech jeho dcer nejmilejší. Tentokrát však nebudeš v jeho domě vítána, jelikož jsi má žena. Budeš litovat toho, že jsi se mnou spojena.

Význam

Pán Śiva poukázal na to, že i kdyby Satī chtěla jít bez svého manžela, přesto by ji nepřijali, protože je jeho ženou. Vše nasvědčovalo tomu, že dojde k neštěstí, i kdyby se rozhodla jít sama. Pán Śiva ji tedy nepřímo požádal, aby do otcova domu nechodila.