Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.11.26

Verš

ajāta-pakṣā iva mātaraṁ khagāḥ
stanyaṁ yathā vatsatarāḥ kṣudh-ārtāḥ
priyaṁ priyeva vyuṣitaṁ viṣaṇṇā
mano ’ravindākṣa didṛkṣate tvām

Synonyma

ajāta-pakṣāḥ — kterým ještě nenarostla křídla; iva — jako; mātaram — matku; khagāḥ — ptáčata; stanyam — mléko z vemene; yathā — jako; vatsatarāḥ — telata; kṣudh-ārtāḥ — soužená hladem; priyam — milence či manžela; priyā — manželka či milenka; iva — jako; vyuṣitam — který je daleko od domova; viṣaṇṇā — zasmušilá; manaḥ — má mysl; aravinda-akṣa — ó ty, který máš oči jako lotosové květy; didṛkṣate — chce vidět; tvām — Tebe.

Překlad

Ó Pane s lotosovýma očima, tak jako ptáčata, kterým ještě nevyrostla křídla, neustále vyhlížejí, kdy se vrátí jejich matka a nakrmí je; tak jako telata přivázaná provazy dychtivě očekávají dobu dojení, kdy jim bude dovoleno pít mléko jejich matek, a tak jako sklíčená žena, jejíž manžel je daleko od domova, neustále touží, aby se vrátil a po všech stránkách ji uspokojil, tak i já neustále dychtím po příležitosti přímo Ti sloužit.

Význam

Čistý oddaný si neustále dychtivě přeje osobně se stýkat s Pánem a sloužit Mu. Příklady uvedené v této souvislosti jsou velice výstižné. Malé ptáče není prakticky nikdy spokojené — pouze tehdy, když přiletí jeho matka, aby ho nakrmila; telátko není spokojené, dokud nemůže sát mléko z matčina vemene, a počestná, oddaná žena, jejíž milovaný manžel je daleko od domova, nenachází spokojenost, dokud není znovu s ním.