Skip to main content

Synonyma

amṛta-liṅga-śiva
božstvo Pána Śivy zvané Amṛta-linga — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.76
liṅga-anvitaḥ
pokrytá jemnohmotným tělem — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.47
dvija-bandhu-liṅga
vlastnostmi toho, kdo se narodil v bráhmanské rodině, ale neplní povinnosti brāhmaṇyŚrīmad-bhāgavatam 5.12.1
liṅga-bhedam
různé druhy těl odpovídající touze — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.37-39
liṅga-bhidā
s individuálními podobami — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.30
liṅga-bhāvanā
pokládající hmotné tělo za sebe sama — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.25-26
mukunda-liṅga-ālaya-darśane
k prohlížení Božstev, chrámů a svatých dhāmů Mukundy — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.18-20
deva-liṅga-praticchannaḥ
halící se do šatů poloboha — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.24
nṛpa-liṅga-dharam
ten, kdo se pohybuje v oděvu krále — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.4
suhṛt-liṅga-dharaḥ
který se vydává za přítele — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.38
liṅga
astrální tělo — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.20
pohlavní ústrojí — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.3
podoba — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.34
podoby (Božstva) — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.30-31
znaků — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.27
vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.13
přestrojení — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.16
ātma-liṅga-viparyayam
proměnu svého pohlaví v opačné — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.27
liṅga-vān
mající hmotné tělo — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.24
liṅga-ākhyāḥ
charakteristiky a různá jména — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.32-33
sva-liṅga-vivaraṇena
projevením Své podoby — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.41
liṅga-rūpeṇa
jemnohmotnou podobou — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.35
nṛpa-liṅga
do šatu králů — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.19-20
mat-liṅga
Mých projevů v tomto svĕtĕ jako Božstvo a podobnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.34-41
mukunda-liṅga
Božstev Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.137-139