Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.27

Verš

tathā tad-anugāḥ sarve
ātma-liṅga-viparyayam
dṛṣṭvā vimanaso ’bhūvan
vīkṣamāṇāḥ parasparam

Synonyma

tathā — podobně; tat-anugāḥ — Sudyumnovi společníci; sarve — všichni; ātma-liṅga-viparyayam — proměnu svého pohlaví v opačné; dṛṣṭvā — když viděli; vimanasaḥ — sklíčení; abhūvan — stali se; vīkṣamāṇāḥ — hledící; parasparam — jeden na druhého.

Překlad

Když i členové jeho družiny viděli, že se změnila jejich totožnost a že získali opačné pohlaví, byli z toho nešťastní a jen hleděli jeden na druhého.