Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.12.1

Verš

rahūgaṇa uvāca
namo namaḥ kāraṇa-vigrahāya
svarūpa-tucchīkṛta-vigrahāya
namo ’vadhūta dvija-bandhu-liṅga-
nigūḍha-nityānubhavāya tubhyam

Synonyma

rahūgaṇaḥ uvāca — král Rahūgaṇa řekl; namaḥ — uctivé poklony; namaḥ — poklony; kāraṇa-vigrahāya — tomu, jehož tělo pochází z Nejvyšší Osoby, příčiny všech příčin; svarūpa-tucchīkṛta-vigrahāya — kdo projevením svého pravého já odstranil všechny protiklady písem; namaḥ — uctivé poklony; avadhūta — ó vládce všech mystických sil; dvija-bandhu-liṅga — vlastnostmi toho, kdo se narodil v bráhmanské rodině, ale neplní povinnosti brāhmaṇy; nigūḍha — zahalená; nitya-anubhavāya — tomu, jehož věčná seberealizace; tubhyam — tobě.

Překlad

Král Rahūgaṇa řekl: Ó vznešený pane, nelišíš se od Nejvyšší Osobnosti Božství. Vliv tvého pravého já odstraňuje všechny protiklady v śāstrách. V převleku za přítele brāhmaṇy skrýváš své transcendentální blažené postavení. S úctou se ti klaním.

Význam

Z Brahma-saṁhity víme, že Nejvyšší Osobnost Božství je příčinou všech příčin (sarva-kāraṇa-kāraṇam). Ṛṣabhadeva byl přímou inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, příčiny všech příčin. Jeho syn Bharata Mahārāja, který nyní vystupuje jako brāhmaṇa Jaḍa Bharata, získal své tělo od příčiny všech příčin. Proto je osloven jako kāraṇa-vigrahāya.