Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.12.2

Verš

jvarāmayārtasya yathāgadaṁ sat
nidāgha-dagdhasya yathā himāmbhaḥ
kudeha-mānāhi-vidaṣṭa-dṛṣṭeḥ
brahman vacas te ’mṛtam auṣadhaṁ me

Synonyma

jvara — horečky; āmaya — nemocí; ārtasya — souženého člověka; yathā — jako; agadam — lék; sat — správný; nidāgha-dagdhasya — člověka spalovaného žárem slunce; yathā — jako; hima-ambhaḥ — ledová voda; ku-deha — v tomto těle vytvořeném z hmoty a plném nečistot, jako jsou výkaly a moč; māna — pýchy; ahi — hadem; vidaṣṭa — uštknutý; dṛṣṭeḥ — toho, jehož pohled; brahman — ó nejlepší z brāhmaṇů; vacaḥ — slova; te — tvoje; amṛtam — nektar; auṣadham — lék; me — pro mě.

Překlad

Ó nejlepší z brāhmaṇů, mé tělo je plné nečistot a můj pohled byl uštknut hadem pýchy. Jsem nemocný kvůli svým hmotným pojetím. Pro člověka, který trpí takovou horečkou, jsou tvé nektarové pokyny tím pravým lékem a pro osobu spalovanou horkem jsou jako chladivá voda.

Význam

Podmíněná duše má tělo plné nečistot — kostí, krve, moči, výkalů a tak dále. Přesto si nejinteligentnější lidé v tomto hmotném světě myslí, že tato kombinace krve, kostí, moči a výkalů jsou oni sami. Je-li tomu tak, proč nelze z těchto složek, jež jsou tak snadno dostupné, vytvořit další inteligentní lidi? Celý svět se řídí tělesným pojetím a vytváří pekelné podmínky, nevhodné pro život jakéhokoliv slušného člověka. Pokyny, které dal Jaḍa Bharata králi Rahūgaṇovi, jsou velmi cenné. Jsou jako lék, který může člověka zachránit před hadím uštknutím. Védské pokyny jsou jako nektar a chladná voda pro toho, kdo trpí spalujícím horkem.